Katedra Fizyki Teoretycznej i Dydaktyki Fizyki

Dydaktyka

dr hab. T. Dobrowolski, prof. UP
Prof. dr hab. R. J. Radwański
dr hab. R. Rosiek, prof. UP
dr J. Gruszczak
dr D. M. Nałęcz


dr hab. Tomasz Dobrowolski, prof. UP

Stopień I (studia licencjackie)

Wykłady:

 • Elektrodynamika
 • Mechanika kwantowa I
 • Analiza matematyczna III
 • Mechanika teoretyczna I
 • Algebra
 • Matematyka w fizyce teoretycznej
 • Matematyczne metody fizyki

Ćwiczenia:

 • Mechanika teoretyczna I
 • Mechanika kwantowa I
 • Elektrodynamika
 • Matematyka w fizyce teoretycznej
 • Matematyczne metody fizyki
 • Algebra
 • Fizyka statystyczna
 • Opracowanie danych pomiarowych
 • Propedeutyczny wstęp do fizyki
 • Oprogramowanie użytkowe
 • Techniki obliczeniowe I
 • Metody numeryczne

Stopień II (studia magisterskie)

Wykłady:

 • Mechanika kwantowa II
 • Theoretical mechanics II
 • Mechanika teoretyczna II
 • Quantum Mechanics II
 • Informatyka i kryptografia kwantowa
 • Wprowadzenie do teorii strun (teoria klasyczna) – wykład fakultatywny.

Ćwiczenia:

 • Theoretical mechanics II
 • Quantum Mechanics II

Stopień III (studia doktoranckie)

Wykłady:

 • Mechanika kwantowa III
 • Zaawansowana mechanika kwantowa
 • Symetrie oraz teoria grup w fizyce
 • Matematyczne modelowanie procesów fizycznych

Ćwiczenia:

 • Mechanika kwantowa III
 • Zaawansowana mechanika kwantowa

Program Erasmus

Wykład:

 • Geometry in description of extended topological defects.

Prof. dr hab. Ryszard J. Radwański

Stopień I (studia licencjackie)

Wykłady:

 • Mechanika klasyczna i relatywistyczna (Czytaj więcej)
 • Termodynamika i elementy fizyki statystycznej
 • Algebra
 • Analiza matematyczna
 • Metody matematyczne fizyki

Stopień II (studia magisterskie)

Wykłady:

 • Fizyka Ciała Stałego
 • Fizyka Atomowa
 • Termodynamika statystyczna
 • Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej
 • Fizyko-chemia ciała Stałego – wykład fakultatywny

Stopień III (studia doktoranckie)

Wykłady:

 • Fizyka Ciała Stałego
 • Wybrane zagadnienia fizyki teoretycznej
 • Modelowanie procesów fizycznych
 • Fizyko-chemia ciała Stałego

dr hab. Roman Rosiek , prof. UP

Stopień I (studia licencjackie)

Wykłady:

 • Dydaktyka fizyki

Ćwiczenia:

 • Laboratorium -dydaktyka fizyki
 • Pracownia dydaktyki fizyki

Stopień II (studia magisterskie)

Wykłady/Ćwiczenia:

 • Programowanie ( na kierunku Art & Design )
 • Kognitywistyka
 • Dydaktyka fizyki
 • Podstawy fizyki
 • Metody statystyczne i opracowanie danych pomiarowych
 • Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 • Sieci komputerowe
 • Komputeryzacja pomiarów
 • Systemy wbudowane
 • Systemy operacyjne
 • Zarządzanie sieciami LAN
 • Języki i techniki programowania
 • Technologia AJAX
 • Dydaktyka informatyki

Studia podyplomowe

Wykłady/Ćwiczenia:

 • Dydaktyka przyrody w szkole oraz szkolne laboratorium przyrodnicze

dr Jacek Gruszczak

Stopień I (studia licencjackie)

Wykłady:

 • Analiza matematyczna 1 (pierwszy rok fizyki 1 st.)
 • Analiza matematyczna 2 (pierwszy rok fizyki 1 st.)
 • Algebra (pierwszy rok fizyki 1 st.)
 • Metody matematyczne fizyki (drugi rok fizyki 1 st.)
 • Mechanika (pierwszy rok fizyki 1 st.)
 • Mechanika teoretyczna (drugi rok fizyki 1 st.)
 • Elektrodynamika (drugi rok fizyki 1st.)
 • Termodynamika z elementami fizyki statystycznej (pierwszy rok fizyki 1 st.)
 • Termodynamika (Ochrona Środowiska 1 st.)
 • Seminaria dyplomowe dla fizyki 1 st.

Ćwiczenia:

 • Analiza matematyczna 1 (pierwszy rok fizyki 1 st.)
 • Analiza matematyczna 2 (pierwszy rok fizyki 1 st.)
 • Algebra (pierwszy rok fizyki 1 st.)
 • Metody matematyczne fizyki (drugi rok fizyki 1 st.)
 • Mechanika (pierwszy rok fizyki 1 st.)
 • Mechanika teoretyczna (drugi rok fizyki 1 st.)
 • Elektromagnetyzm (pierwszy rok fizyki )
 • Elektrodynamika (Czytaj więcej)
 • Termodynamika (Ochrona Środowiska 1 st.)

Stopień II (studia magisterskie)

Wykłady:

 • Fizyka statystyczna (pierwszy rok fizyki 2 st.)
 • Kosmologia-wykład monograficzny (fizyka 2 st.)
 • Fizyka współczesna (dla WT)
 • Seminaria dyplomowe dla fizyki 2 st.

Ćwiczenia:

 • Technologie informatyczne (Polonistyka, Rusycystyka)
 • Fizyka statystyczna (pierwszy rok fizyki 2 st.)
 • Mechanika teoretyczna (pierwszy rok fizyki 2 st.)

Studia podyplomowe

Wykłady:

 • Termodynamika (studia podyplomowe)
 • Mechanika kwantowa (studia podyplomowe)
 • Astrofizyka (studia podyplomowe)

Ćwiczenia:

 • Termodynamika (studia podyplomowe)
 • Mechanika kwantowa (studia podyplomowe)

dr Dawid M. Nałęcz

Stopień I (studia licencjackie)

Wykłady:

 • Wstęp do mechaniki kwantowej
 • Statystyka z elementami demografii

Ćwiczenia:

 • Analiza matematyczna I
 • Mechanika
 • Podstawy programowania A
 • Podstawy programowania B

Stopień II (studia magisterskie)

Wykłady:

 • Wstęp do statystyki